ΔΙΟΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Α.Ε.

ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.


Κάθετη Μονάδα (Λατομεία – Εργοστάσιο – Εμπορία) Επεξεργασίας Μαρμάρων & Γρανιτών
Εργοστάσιο – Έκθεση: 21060, Κάντια Ναυπλίου

Τηλ: 2752094212 – Fax: 27520 94050
Mail: info@barbaris.gr