ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑ

ISO 9001:2008

Το λευκό μάρμαρο Βέροιας ανήκει στην κατηγορία των μαρμάρων που χαρακτηρίζονται «σκληρά έως εξαιρετικά σκληρά» και μηδαμινής απορροφητικότητας (0,01 %)

 

Το μάρμαρο Βέροιας έχει άριστη εφαρμογή σε οποιαδήποτε κατασκευή όπως σκάλες, δάπεδα, επενδύσεις, τζάκια, πισίνες κ.λ.π. Η εφαρμογή του μαρμάρου Βέροιας σε οπουδήποτε κατασκευή σε συνάρτηση με τα άριστα χαρακτηριστικά του, δημιουργούν την αίσθηση υψηλής πολυτέλειας .

ΡΙΓΩΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑ

ISO 9001:2008

Το λευκό μάρμαρο Βέροιας ανήκει στην κατηγορία των μαρμάρων που χαρακτηρίζονται «σκληρά έως εξαιρετικά σκληρά» και μηδαμινής απορροφητικότητας (0,01 %)

 

Το μάρμαρο Βέροιας έχει άριστη εφαρμογή σε οποιαδήποτε κατασκευή όπως σκάλες, δάπεδα, επενδύσεις, τζάκια, πισίνες κ.λ.π. Η εφαρμογή του μαρμάρου Βέροιας σε οπουδήποτε κατασκευή σε συνάρτηση με τα άριστα χαρακτηριστικά του, δημιουργούν την αίσθηση υψηλής πολυτέλειας .

ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ISO 9001:2008

ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΙΡΚΗ

ISO 9001:2008

ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΡΑΤΣΑ

ISO 9001:2008

ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΟ

ISO 9001:2008

ΜΑΡΜΑΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ

ISO 9001:2008

Άλλα Μάρμαρα